Beckman Strandberg är en design- och teknikstudio som drivs av Pelle Beckman. Vi är verksamma inom design och arkitektur med målet att bidra till utvecklingen av kreativa och hållbara miljöer, tjänster och produkter som driver samhället framåt.
Vi hjälper företag i konsultform och driver utveckling av egna projekt. Det gör att vi kontinuerligt lär oss och utvecklar förståelsen för samspelet mellan teknik, affär och samhälle. Sedan starten 2020 har vi bland annat påbörjat foodtech-projektet Shake It Oat! och ritat förstudier till nya bostäder i Norrköping.
Vår ambition är att vinna våra kunders förtroende genom att att vara enkla att samarbeta med, genom att hitta de mest kreativa, hållbara och smarta lösningarna, och genom att vara riktigt bra på att förstå våra kunders mål och affär.

Beckman Strandberg drivs av Pelle Beckman som har lång yrkeserfarenhet av arkitektur, design och marknadsföring i olika former. Pelle kommer närmast från Sweco där han arbetat med kunder som Bonava, Region Örebro Län, Riksbyggen, JM, Örebroporten, Business Sweden och Boverket i projekt som rör kommunikation och marknadsföring. Pelle är medlem av Sveriges Arkitekter SAR/MSA och företaget har konsultansvarsförsäkring genom Trygg-Hansa.
Vi har ett stort kontaktnätverk inom arkitektur, teknik och design. Med hjälp av det kan vi skräddarsy våra tjänster och erbjuda team och kompetenser anpassade efter våra kunders behov och önskemål.

Tjänster

Arkitektur
Förstudier
Visualiseringar
Bygglov
Inredning
Utställningar
Tillbyggnad
Renovering
Projektering

Design & Marknad
Förstudier
Visualiseringar
Konceptutveckling
Marknadsanalyser
Back to Top