Beckman Strandberg är ett företag som drivs av Pelle Beckman och är verksamt inom design, teknik & arkitektur. Vårt mål är att göra verklighet av kreativa miljöer, tjänster och produkter som utforskar modern teknik, som driver samhället framåt och som älskas av sina användare.
Vi hjälper företag i konsultform och driver utveckling av egna projekt. Det gör att vi kontinuerligt lär oss och utvecklar förståelsen för samspelet mellan teknik, affär och samhälle. Sedan starten 2020 har vi bland annat påbörjat foodtech-projektet Shake It Oat! och ritat förstudier till nya bostäder i Norrköping.
Vår ambition är att vinna våra kunders förtroende genom att att vara enkla att samarbeta med, genom att hitta de mest kreativa, hållbara och smarta lösningarna, och genom att vara riktigt bra på att förstå våra kunders mål och affär.

Beckman Strandberg drivs av Pelle Beckman som har lång yrkeserfarenhet av arkitektur, design och marknadsföring i olika former. Pelle kommer närmast från Sweco där han arbetat med kunder som Bonava, Region Örebro Län, Riksbyggen, JM, Örebroporten, Business Sweden och Boverket i projekt som rör kommunikation och marknadsföring. Medlem av Sveriges Arkitekter SAR/MSA med konsultansvarsförsäkring genom Trygg-Hansa.
Vi har ett stort kontaktnätverk inom arkitektur, teknik och design. Med hjälp av det kan vi skräddarsy våra tjänster och erbjuda team och kompetenser anpassade efter våra kunders behov och önskemål.

Tjänster

Arkitektur
Förstudier
Visualiseringar
Bygglov
Inredning
Utställningar
Tillbyggnad
Renovering
Projektering

Design & Marknad
Förstudier
Visualiseringar
Konceptutveckling
Marknadsanalyser

UX/UI & Digitala Koncept
Interaktiva Prototyper
Koncept & Idéutveckling
Presentationer

Film & TV
Konceptillustration
Visualiseringar
Back to Top