Detta material är avsett för dig som är med i testpanelen för Växtmjölkmaskinen under Mars 2020.
Här hittar du länkar för att ladda upp film och boka tid för telefonintervju.
Här finns också länkar för att ladda ned digitala versioner av receptguiden och välkomstbrevet.
Stort tack för att du deltar!

Back to Top